Meny
Hønefossen - en nasjonal og internasjonal attraksjon!
Aktuelle saker
Foto: Kjetil Blom Østlund

Hønefossen - en nasjonal og internasjonal attraksjon!

31. mai 2024
Hønefoss By AS sikter høyt med planer om å forvandle Hønefossen til en nasjonal og internasjonal reiselivsdestinasjon. Gjennom en internasjonal idékonkurranse søker vi innovative forslag fra arkitekter, landskapsarkitekter, innovasjonsdesignere og kunstnere til å samarbeide på tvers av fagmiljøer for å realisere visjonen om å skape en unik attraksjon som kan trekke besøkende året rundt, uavhengig av fossens vannføring.

Navnet Hønefossen er synonymt med navnet på byen, og har til alle tider vært et ikonisk landemerke, både for regionhovedstaden Hønefoss, men også for tilreisende og veifarende til dalførene. Skulle man til Hadeland, Hallingdal eller Valdres måtte man passere den voldsomme og buldrende Hønefossen. Gjennom å betrakte fossen i dag, kan man bare svakt ane den urkraften som en gang preget Hønefossen. Dette til tross, turister og tilreisende står fortsatt på bybrua og titter på fossen, uansett vannføring eller ikke.


– Vi har svart stein rundt 300 dager i året i fosseløpet. Med full vannføring er det selvsagt flott, men hva gjør vi disse 300 dagene i året? Her håper vi at en idékonkurranse kan komme opp med noe spennende? Fossen har alltid vært en destinasjon, enten det er vann eller ikke, men er det bare svart stein, trenger vi noe mer.


Johannes Sagnes er styreleder i Hønefoss By AS og juryleder for idèkonkurransen. 
 


Med Hønefossen som et av de mest sentrale og visuelle elementene for innbyggere og tilreisende, er det nå viktig å etablere Hønefossen som en samlende, spennende og innovativ attraksjon i Hønefoss. Det er derfor viktig å identifisere de potensialene som ligger i Hønefossen til tross for varierende vannføring gjennom året.

Hønefossen oppleves tidvis som buldrende og voldsom på vårparten, eksisterer videre gjennom et beskjedent turistvann og tidvis som en helt tørrlagt steinørken store deler av året. Til tross for ulik vannføring i fossen finnes et stort potensial for å skape en unik attraksjon av regional, nasjonal, og kanskje av internasjonal karakter. Vi har forhåpninger om at Hønefossen kan utvikles i flere kreative retninger gjennom bruk av moderne teknologi og ulike tilpasninger. Dog er det viktig at de løsninger som til slutt velges, ikke er avhengig av vanntilførsel.

Det er viktig å skape en «ny» Hønefossen, basert på nyskapende, kreative og faglige løsningsforslag, og gjennom respekt for det opprinnelige fosseleiet og de historiske elementene, gjøre at man vil skape en ny «reason – to -go» og fascinasjon for byen og regionen.

Vi ønsker at prosjektkonkurransen skal ende opp i en kreativ og spennende løsning for Hønefossen, og dessuten som en betydelig attraksjon for byen Hønefoss, Ringeriksregionen samt i et nasjonalt perspektiv, når det gjelder destinasjonsutvikling. Vi henvender oss derfor til arkitektmiljøer, landskapsarkitekter, innovasjonsdesignere og kunstneriske miljøer, og vi oppfordrer også til å tenke samarbeid og på tvers av ulike fagmiljøer.


Styreleder og juryleder Johannes Sagnes, Ordfører Runar Johansen, konkurransesekretær Jan Helge Østlund. Foto: Knut Andreas Ramsrud. 

Hønefoss By AS ønsker fremdeles bidrag til konkurransen, frist for innlevering er 12. august. For mer informasjon ta kontakt med konkurransesekretær Jan Helge Østlund på sekretar@honefossby.com  
Del på sosiale medier