Meny

ByLab

ByLab skal være en nøytral arena for medvirkning, samarbeid, dialog og informasjon knyttet til by- og samfunnsutvikling - både i privat og offentlig regi. ByLab skal stimulere til aktiviteter og fungere som informasjonssenter for beboere og besøkende.

 

Eksempler på bruk av ByLab

  • Folkemøter i regi av Ringerike Kommune
  • Kultur- og byvandringer
  • Bransjetreff for næringsdrivende
  • Turistinformasjon (åpent 19. juni - 20. august)
  • "Møte ordføreren" - En arena for å ta opp ting man brenner for
  • Presentasjon av prosjekter som omhandler byen
  • Diverse kurs
  • Utleie til møter, presentasjoner, kurs o.l.


Byvert Liv Gravdahl

Liv Gravdahl arbeider som byvert på ByLab. 
Liv Gravdahl

Liv Gravdahl

Byvert
45505333
Top Image

Ønsker du å leie ByLab til et arrangement?

ByLab skal være en arena for bred deltakelse og involvering i samfunnsutviklingen i Ringerike.

Lokalet, som ligger sentralt plassert i hjertet av sentrum leies ut til ulike aktiviteter som åpne møter, presentasjoner, foredrag, kurs o.l. både i privat og offentlig regi. Som arrangør sørger du selv for planlegging, innhold og gjennomføring etter avtale med Byverten.

Lån av lokalet i åpningstiden er gratis, men kostnader forbundet med eget opplegg dekkes av arrangør. Dette gjelder eget materiell, personell og eventuell bevertning du vil tilby. Inventar og utstyr som er i lokalet kan disponeres etter avtale. Bruk av lokale utenfor åpningstid avtales særskilt.

Ta kontakt med vår byvert hvis du ønsker mer info. 

Adresse: Fossveien 1, 3510 Hønefoss
Tel: 455 05 333