Meny

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Hønefoss By AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, så lenge ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks. regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. Selskapet verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Opplysninger om næringsdrivende kan bli publisert på honefossby.com og på Hønefoss By` plattformer på sosiale medier. Du kan når som helst be om å få opplysninger som publiseres på honefossby.com slettet.

Påmelding til kurs, frokostmøter og andre sosiale arrangement
På nettsiden kan du melde deg på kurs, frokostmøter og andre sosiale arrangement ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til dette blir benyttet til det formål å administrere aktiviteten. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Navn og bedrift vil komme frem på deltakerlister som blir sendt ut til andre deltakere.
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Dcode Websolutions AS. Det er kun Hønefoss By AS og Dcode Websolutions AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Hønefoss By AS og Dcode Websolutions AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Betalingsinformasjon
Når du forhåndsbetaler for et kurs eller deltagelse på møter og arrangement oppgis betalingsinformasjon slik at vi kan motta din betaling. Vi bruker Decode som databehandler for betalingsinformasjonen.

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. Hønefoss By AS bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden: Cookiebot

Nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om kursene vi arrangerer. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Dette kan du gjøre selv, ved å klikke på "Meld deg av her" nederst i alle våre e-poster.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger Hønefoss By AS har lagret om deg, ved å kontakte behandlingsansvarlig. 
Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle. Ved å ta kontakt med behandlingsansvarlig kan du også endre eller slette enkelte opplysninger som er lagret om deg. 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene Hønefoss By AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er nødvendig ved lov, eller tillatt som følge av utleiers berettigede interesser. Hønefoss By AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Hønefoss By AS. Dersom du mener at selskapets behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Klagerett
Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon.
Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig: Linn Marie Hallum, daglig leder i Hønefoss By AS. linn@honefossby.com