Meny
Linn Marie Hallum

Om oss

Hønefoss By AS ble etablert som et ideelt aksjeselskap høsten 2022. Formålet med selskapet er å skape aktiviteter og arrangementer som fremmer Hønefoss by som kultur- og handelshovedstad i Hønefossregionen. Selskapet skal jobbe med prosjekter og tiltak som fremmer Hønefoss by sin attraktivitet og omdømme.

Selskapet er ikke basert på medlemsskap - vi er til for alle! 
Våre fokusområder
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangementer i byen. Se våre årshjulaktiviteter her!
  • Samordne og utvikle prosjekter og tiltak i samarbeid med eksisterende aktører
  • Bygge merkevare og omdømme for Hønefoss by
  • Skape nye møteplasser
  • Jobbe med nyetableringer innen kultur og handel
  • Videreutvikle ByLab som en arena for innovasjon og samskaping
  • Markedsføring på digitale flater
  • Drifte gavekortløsningen Hønefosskortet
  • Drifte vinter- og julebelysningen
  • Jobbe med vedtatte prosjekter i Hønefoss by

Våre aksjonærer/eiere er Ringerike kommune, Ringerike Næringsforening, Scala Eiendom AS, Tronrud Eiendom AS, XPND AS, Bokvalitet AS, Bjerke & Co Eiendomsselskap AS, Murudalen AS, Merkantilbygg AS, Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss og Kirkens Bymisjon Hønefoss.

Vi holder til på ByLab i Fossveien 1, midt i Hønefoss sentrum. ByLab har åpent tirs-fre mellom kl.10-16. Les mer om ByLab her!
Selskapet har et styre bestående av representanter fra kommunen, næringsforeningen og gårdeierne.
Hønefoss By AS
Vi jobber for å skape aktivitet og attraktivitet for Hønefoss by - kulturbyen ved fossen! 
 
Ta gjerne kontakt med oss!

Linn Marie Hallum

Linn Marie Hallum

Daglig leder
+47 920 52 182
Liv Gravdahl

Liv Gravdahl

Byvert
+47 920 95 689
Top Image

Leie ByLab

ByLab skal være en arena for bred deltakelse og involvering i samfunnsutviklingen i Ringerike.
Lokalet, som ligger sentralt plassert i hjertet av sentrum leies ut til ulike aktiviteter som åpne møter, presentasjoner, foredrag, kurs o.l. både i privat og offentlig regi. Som arrangør sørger du selv for planlegging, innhold og gjennomføring etter avtale med Byverten.

Lån av lokalet i åpningstiden er gratis, men kostnader forbundet med eget opplegg dekkes av arrangør. Dette gjelder eget materiell, personell og eventuell bevertning du vil tilby. Inventar og utstyr som er i lokalet kan disponeres etter avtale. Bruk av lokale utenfor åpningstid avtales særskilt.

Ta kontakt med vår byvert hvis du ønsker mer info. 

Adresse: Fossveien 1, 3510 Hønefoss
Tel: 455 05 333
Top Image

Bransjetreff

Vi inviterer jevnlig til bransjetreff for handel-, service og serveringsbransjen i Hønefoss by. (hhv. 6. mar, 5. jun, 11. sep og 13. nov i 2024).
Det er hyggelig og ikke minst nyttig for de næringsdrivende å ha noen faste samlingspunkter - en felles arena for å knytte bånd, utveksle erfaringer og dele informasjon.