Meny
Linn Marie Hallum og Liv Gravdahl

Om oss

Formålet med selskapet er å skape aktiviteter og arrangementer som fremmer Hønefoss by som kultur- og handelshovedstad i Hønefossregionen. Selskapet skal jobbe med prosjekter og tiltak som fremmer Hønefoss by sin attraktivitet og omdømme.
Våre fokusområder
  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangementer i byen
  • Samordne og utvikle prosjekter og tiltak i samarbeid med eksisterende aktører
  • Bygge merkevare og omdømme for Hønefoss by
  • Skape nye møteplasser
  • Jobbe med nyetableringer innen kultur og handel
  • Videreutvikle ByLab som en arena for innovasjon og samskaping
  • Markedsføring på digitale flater
  • Drifte gavekortløsningen Hønefosskortet
  • Drifte vinter- og julebelysningen
  • Jobbe med vedtatte prosjekter i Hønefoss by

Hønefoss By AS ble etablert som et ideelt aksjeselskap høsten 2022. Våre aksjonærer er Ringerike kommune, Ringerike Næringsforening, Scala Eiendom AS, Tronrud Eiendom AS, XPND AS, Bokvalitet AS, Bjerke & Co Eiendomsselskap AS, Murudalen AS, Merkantilbygg AS, Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss og Kirkens Bymisjon Hønefoss.
Selskapet er ikke basert på medlemsskap - vi er til for alle!
Hønefoss By AS
Vi jobber for å skape aktivitet og attraktivitet for Hønefoss by - kulturbyen ved fossen! 
 
Ta gjerne kontakt med oss!

Linn Marie Hallum

Linn Marie Hallum

Daglig leder
+47 920 52 182
Liv Gravdahl

Liv Gravdahl

Byvert
+47 920 95 689
Top Image

Leie ByLab

ByLab skal være en arena for bred deltakelse og involvering i samfunnsutviklingen i Ringerike.
Lokalet, som ligger sentralt plassert i hjertet av sentrum leies ut til ulike aktiviteter som åpne møter, presentasjoner, foredrag, kurs o.l. både i privat og offentlig regi. Som arrangør sørger du selv for planlegging, innhold og gjennomføring etter avtale med Byverten.

Lån av lokalet i åpningstiden er gratis, men kostnader forbundet med eget opplegg dekkes av arrangør. Dette gjelder eget materiell, personell og eventuell bevertning du vil tilby. Inventar og utstyr som er i lokalet kan disponeres etter avtale. Bruk av lokale utenfor åpningstid avtales særskilt.

Ta kontakt med vår byvert hvis du ønsker mer info. 

Adresse: Fossveien 1, 3510 Hønefoss
Tel: 455 05 333
Top Image

Bransjetreff

Vi inviterer jevnlig til bransjetreff for handel-, service og serveringsbransjen i Hønefoss by. (hhv. 15. mar, 7. jun, 13. sep og 15. nov).
Det er hyggelig og ikke minst nyttig for de næringsdrivende å ha noen faste samlingspunkter - en felles arena for å knytte bånd, utveksle erfaringer og dele informasjon.