Meny

Ifront Karriere Hønefoss

Vi har et ansvar for å være gode på vegne av hver enkelt deltaker og arbeidsgiver, men også for fellesskapet. Det er ganske enkelt fordi vi er en del av et privat/offentlig samarbeid, som skal sikre bedre løsninger for alle.
Vi er eksperter på vårt felt og vårt bidrag er effektive og kvalitetsorienterte tjenester, som får flere i arbeid. Det betyr at vi er med på å redusere kostnadene for fellesskapet og øke inntektene gjennom at flere kommer i arbeid – et oppdrag som samles under begrepet inkluderende arbeidsliv.

Vårt oppdrag gir oss oppgaven å hjelpe mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
Vår oppdragsgiver er NAV. Vi er en del av et partnerskap der vi samarbeider om å nå målene til den enkelte deltaker. Vi har et partnerskap med vår oppdragsgiver, og vår kompetanse supplerer og støtter opp under deres.
Vårt fagområde er knyttet til å løse den enkeltes utfordring. Vår individuelle, samlede og metodiske kompetanse tilfører verdier NAV etterspør. Vi er en tiltaksarrangør og vi gjør en jobb vi er stolte av, glad i og som utfordrer oss hver eneste dag.