Meny

Fontenehuset Hønefoss

Fontenehuset Hønefoss er et tilbud for innbyggere i Ringerike, Jevnaker og Hole kommune som har eller har hatt psykiske helse utfordringer.
Alle har en psykisk helse. Se for deg at du opplever å få utfordringer med din psykiske helse, som gjør det vanskelig å delta i de aktivitetene og oppgavene som er viktige for deg. Mange mennesker opplever nettopp dette, og som et resultat opplever flere også å miste troen på seg selv og sine ferdigheter.
Fontenehuset Hønefoss er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap, hvor du får bruke dine ressurser og gode egenskaper. Ved å delta i arbeidsdagen på fontenehuset vil du kunne oppleve mestring, motivasjon og økt selvtillit i et sosialt fellesskap.