Meny
JordmorJane

JordmorJane

Jeg har vært jordmor i 15 år. 
I denne perioden har jeg vært innom forskjellige deler av jordmorfeltet, deriblant distriktsjordmor i Tinn, kommunejordmor i Hole, reist rundt i Norge som jordmorvikar.
Jeg har hatt Sorggrupper for de som har mistet barn, oppfølging av kvinner med fødselsangst. Jeg har holdt fødselsforberedende kurs på sykehuset frem til nå, samt oppfølging av gravide ved svangerskapspoliklinikken på Kvinne barn Ringerike, i tillegg til jobbe ved føde, barsel og gyn avdelingen. 

Jeg slutter aldri å bli fasinert over fødselsarbeid og den styrke kvinner har i seg, når de er gravide. Selv om enkelte gruer seg, er spente eller har andre bekymringer i graviditeten: fødselsomsorgen i Norge bygges ned og ikke opp, og dette ønsker jeg å bidra til at endres i distriktet vårt.

Det bør være et minstekrav at den gravide har fagfolk som har tid og erfaring til å lytte, og tilrettelegge svangerskap og fødsel sammen med de.
Ved å gi god oppfølging i svangerskapet til den gravide og pappa/partner/medmor, legger man en trygg og god grunnmur til også tiden etter fødsel. God omsorg og oppfølging i svangerskapet er en viktig investering også for barseltiden og for den nye familien, feks for forebygging av barsel depresjon etc. 
Jeg brenner veldig for dette arbeidet og føler meg utrolig priviligert, som nå kan jobbe enda mer intensivt med dette for de gravide i Ringeriksdistriktet! 

En god fødsel starter allerede i svangerskapet!

Jordmoryrket er vidstrakt, fra prevensjonsveiledning til hjemmebesøk etter fødsel. Derfor starter jeg også med celleprøver, spiralinnsett og p-stav etter sommeren, i nye, flotte lokaler i Fønixgården midt på Søndre Torv! 
 
Fønix gården, Storgata 2, Hønefoss
Besøk nettside