Meny
Foto: Linn Marie Hallum

Elvelangs

Ved Hønefossen møtes de to elvene Begnaelva og Randselva som munner ut i Storelva. Langs elva er det etablert en tursti kalt elvelangs. Turstien er en 7,5 km lang merket sti som går fra Benterud i syd til Hovsenga i nord. Stien varierer mellom grønne rekreasjonsområder til små byveier. Deler av stien er også lyssatt.