Meny

Stolpejakt

Stolpejakten er et landsomfattende aktivitetskonsept som er gratis for alle å ta i bruk. Stolpejakten er en populær form for orienteringssport som  kombinerer fysisk aktivitet, navigasjon og utforskning. 
Det er Fossekallen IL i samarbeid med Kraftriket Ringerike og Hole, Ringerikskraft AS, Skue sparebank og Tronrud Eiendom som setter ut stolpene i Hønefoss.
Konseptet går ut på å finne og registrere kontrollpunkter, også kjent som "stolper", som er plassert rundt om i et definert område, vanligvis en by eller et naturområde.
Stolpene er metallstolper som er festet til forskjellige steder, for eksempel lyktestolper, trær, gjerder eller bygninger. Hver stolpe har et unikt nummer eller en brikke som skal leses av ved hjelp av en elektronisk enhet, for eksempel en brikkeleser eller en mobilapplikasjon.
Deltakerne i stolpejakten får utdelt et kart som viser plasseringen av stolpene, men ingen forhåndsbestemt rute eller rekkefølge. Det er opp til hver enkelt deltaker å planlegge sin egen rute og finne stolpene ved hjelp av kartet og navigasjonsferdigheter. Noen stolpejaktarrangementer har også en tidsbegrensning, og deltakerne konkurrerer om å finne flest mulig stolper innenfor en gitt tidsramme.
Stolpejakten er en aktivitet som passer for alle aldre og ferdighetsnivåer. Det er en morsom måte å utforske nye områder, både i byer og i naturen, samtidig som man får trent opp orienteringsevner, fysisk kondisjon og problemløsningsevner. 

God jakt!