Meny

Hva er Fontenehuset Hønefoss?

Fontenehuset Hønefoss er et tilbud for innbyggere i Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner, som har eller har hatt psykisk helse utfordringer.
Fontenehuset holder til i nye moderne lokaler på Brutorget, sentralt i Hønefoss.
 
Fontenehuset Hønefoss er aksjonær i Hønefoss By AS og ByLab driftes av Hønefoss By AS. Hønefoss By og Fontenehuset samarbeider om en del prosjekter. Fontenehuset har blant annet vært med på å julepynte byen vår og har hatt jobben med å henge opp kornbånd rundt i trærne i sentrum. Et arbeid som er svært miljøskapende og hyggelig for alle byens innbyggere.
Fontenehuset Hønefoss er en arbeidsplass og et arbeidsfellesskap, hvor du får bruke dine ressurser og gode egenskaper. Ved å delta i arbeidsdagen på Fontenehuset, vil du kunne oppleve mestring. Motivasjon og økt selvtillit i et sosialt fellesskap. Tilbudet er gratis.

Fontenehuset er en del av Fontenehus-bevegelsen, som har som mål å tilby et trygt og støttende miljø for mennesker med psykiske helseutfordringer.
I Hønefoss har Fontenehuset etablert seg som et knutepunkt for inkludering, rehabilitering og fellesskap. Her får medlemmene muligheten til å delta i meningsfulle aktiviteter, bidra til fellesskapet og utvikle både personlige og yrkesmessige ferdigheter.

Fontenehuset Hønefoss har i samarbeid med Universitetet i Sørøst Norge campus Ringerike, Studentsamskipnaden og studentorganisasjonene gjennom et felles prosjekt, utviklet et helt unikt tilbud for å forebygge og hjelpe studenter ut av isolasjon og psykisk uhelse. På denne måten kan studentene lykkes med å fullføre sine studier, oppleve økt mestring, større sosial deltakelse og økt livskvalitet. Fontenehuset skal være et integrert tilbud på campus Ringerike basert på studentenes behov gjennom hele studieforløpet.

Et av de mest verdifulle aspektene ved Fontenehuset er den støttende atmosfæren det skaper. Medlemmene opplever en følelse av tilhørighet og aksept, noe som er avgjørende for deres trivsel og rehabilitering.
I tillegg til å tilby et sosialt fellesskap, legger Fontenehuset stor vekt på arbeidstrening og inkludering i arbeidslivet. Dette bidrar til å øke selvtilliten og selvfølelsen til medlemmene, samtidig som det gir dem verdifulle ferdigheter og erfaringer som kan være til nytte i fremtiden. Fontenehuset har ikke fokus på sykdom, men på egenskaper og muligheter.

Det er viktig å erkjenne den betydningen Fontenehuset har i å bekjempe stigmatiseringen av psykiske helseproblemer. Ved å tilby et åpent og inkluderende miljø, bidrar Fontenehuset til å endre holdninger og fremme forståelse og aksept.