Meny
Fra Mangfold til Inkludering
Aktuelle saker

Fra Mangfold til Inkludering

06. mars 2024 | Tekst : Linn Marie Hallum
Språk- og arbeidspraksis har stor betydning for flykninger bosatt i vår kommune. Det snakkes mye om mangfold og inkludering, men hva betyr det egentlig, i praksis? Et sitat fra dagens bransjetreff på ByLab illustrerer forskjellen på de mye brukte begrepene: 

"Mangfold handler om å bli invitert på festen - mens inkludering handler om å danse sammen"

I 2023 bosatte Ringerike kommune 165 flykninger, de fleste fra Ukraina men også flyktninger fra Kongo, Eritrea og Syria. I 2024 har kommunen vedtatt å bosette ytterliggere 90 flykninger. - "Det er viktig for kommunen å sikre at flykningene vi tar imot blir ivaretatt på en god og forsvarlig måte", sa Ordfører Runar Johansen.  Gjennom introduksjonsprogrammet til Læringssentereret vil alle bosatte flyktninger i alderen 18-55 år gjennomgå et individuelt tilpasset opplæringsprogram, som har som mål å bidra til økonomisk selvforsørgelse. 

Noe av det viktigste i dette programmet er språk- og arbeidspraksis. Arbeid er nøkkelen til integrering og utgjør en stor forskjell i livskvalitet for de fleste. Å bli gitt muligheten til å delta i arbeidslivet er vesentlig for en opplevelse av tilhørighet og samhold, mestring og utvikling. Under dagens bransjetreff på ByLab snakket Runa Skuterud, Teamkoordinator/programrådgiver Læringssenteret for voksne i Ringerike kommune om nettopp dette. 

Flere lokale bedrifter har i dag flykninger i praksis bl.a. MesterGrønn, Burger King og Nueva Finance. Vi fikk høre rørende historier på hva en slik mulighet har bidratt til både for deltakerne og bedriftene. Og med dette bransjetreffet håper vi enda flere lokale bedrifter ser mulighetene dette programmet kan gi og ønsker å bidra i kommunens integreringsarbeid og ta del i et viktig samfunnsansvar. 

 


Ordfører Runar Johansen og Kira Iryna Bukina delte sine erfaringer med språk- og arbeidspraksis under dagens bransjetreff på ByLab. 
Del på sosiale medier